Stugan klart för inredning

I slutet av april blev stugan klart för inredning. Dessutom byggdes spång på väg ner mot bryggan och badstranden.